Mazda 3 Hatchback 2.0 Hybrid (122cv) (150cv) 2022–